سامانه کنترل تولید 12

سامانه کنترل تولید(تولید شرکت دانش بنیان وثوق عمید گستران) سامانه کنترل تولید وثوق یک سیستم جامع مدیریت اطلاعات تولید و پردازش آن ها جهت دریافت گزارشات کارامد به منظور برنامه ریزی بهتر برای آینده است....
image-system management

سامانه کنترل تولید 12

سامانه کنترل تولید(تولید شرکت دانش بنیان وثوق عمید گستران) سامانه کنترل تولید وثوق یک سیستم جامع مدیریت اطلاعات تولید و پردازش آن ها جهت دریافت گزارشات کارامد به منظور برنامه ریزی بهتر برای آینده است. عمده مشکل کار با سیستم های مدیریت اطلاعات ، نحوه ورود آنها می باشد، به گونه ای که هرچه ورود اطلاعات ساده تر و کاربرپسندتر باشد شانس موفقیت و استفاده کاربردی از آن بالاتر می رود. شرکت وثوق سعی نموده در همین راستا، به منظور صرفه جویی در وقت افراد از قابلیت OCR در نرم افزار نیز استفاده نماید. بدینگونه که افراد گزارش چاپی تولید روزانه که بطور مستقیم از دستگاه های سنجش متصل به تانکرها و کنتورها به دست می آید با نرم افزار OCR وارد نرم افزار می کنند. این روش علاوه بر سرعت بالا، احتمال ورود اطلاعات اشتباه را بسیار کم میکند. علاوه بر قابلیت ورود اطلاعات از طریق OCR ، فرم های ورود اطلاعات نیز در نظر گرفته شده است. در فرم های ورود اطلاعات نیز سعی شده است سرعت ورود و کاربرپسند بودن در نظر گرفته شود. در نرم افزار کنترل تولید وثوق، اطلاعات تمام تانکرها و کنتورهای هر واحد عملیاتی، توسط اپراتورهای تعیین شده و هر 24 ساعت وارد سیستم میگردد. با ورود اطلاعات تولید و ثبت آن، کاربر ناظر واحد عملیاتی نیز این اطلاعات را مشاهده و تائید می نماید. پس از تائید کاربر عملیاتی اطلاعات برای مسئول کنترل تولید قابل مشاهده میگردد و در گزارشات نهایی ایشان لحاظ می گردد. در سیستم کنترل تولید وثوق، دلایل توقف یا کاهش تولید نیز توسط اپراتورها ثبت می گردد. با ثبت دلایل توقف یا کاهش تولید، ناظر واحد نیز مشاهده و تائید می نماید. با تائید ناظر، وارد کارتابل اپراتور فرایند میشود و پس از تائید ایشان برای مسئول کنترل تولید قابل مشاهده می گردد و در گزارشات لحاظ می شود. سیستم کنترل تولید وثوق با پردازشهایی که رو اطلاعات خام وارد شده انجام میدهد اطلاعات و گزارشات کارامدی به کاربر کنترل تولید ارائه می دهد. از جمله گزارشات نرم افزار کنترل تولید می توان به موارد زیر اشاره کرد :  برنامه تولید روزانه، تولید، درصد به برنامه، تناژ انحراف از برنامه، ظرفیت اسمی روز، درصد به ظرفیت اسمی و تناژ انحراف از ظرفیت اسمی نسبت به روز، ماه و سال  فروش ( داخلی ، صادرات) ازطریق خط لوله، ایزوتانک یا بشکه نسبت به روز ، ماه و سال  دریافت خوراک نسبت به روز، ماه و سال  مصرف خوراک، درصد انحراف مصرف از تولید و تناژ انحراف مصرف از تولید نسبت به روز، ماه و سال  بشکه گیری و موجودی انبار نسبت به روز، ماه و سال  موجودی پایان روز، موجودی پایانه، موجودی قابل برداشت، موجودی غیر قابل برداشت، گنجایش تولید نسبت به برنامه (روز) و ظرفیت کل مخازن محیط نرم افزار : 12
client

مشتریان

image-Form