پرسنل

علیرضا صفائی

علیرضا صفائی

مشاهده
مدیر عامل
طاهره پریدار

طاهره پریدار

مشاهده
رئیس هیئت مدیره
سجاد عبادی

سجاد عبادی

مشاهده
برنامه نویس و تحلیلگر