طاهره پریدار
طاهره پریدار

رئیس هیئت مدیره

جزئیات شخصی :
  • تاریخ تولد: 02 شهریور 1360
  • سمت: رئیس هیئت مدیره

درباره من :