مشتریان ما

شرکت پتروشیمی فناوران
خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3
شرکت پتروشیمی کارون
بندر امام خمینی (ره) – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – سایت ۲
پارک علم و فناوری استان خوزستان
اهواز- امانیه- خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات
اداره کل بنادر و دریا نوردی خرمشهر
خرمشهر- میدان شهید مولودی - اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
سازمان آب و برق خوزستان
اهواز- بلوار گلستان- سازمان آب و برق خوزستان
دانشگاه آزاد اهواز
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شهرداری اهواز
اهواز، امانیـه، خیابان سپاه، روبروی انبار توشه راه آهـن