دانلود استاندارد صنعتي و تخصصي

عنوان فارسی عنوان انگلیسی مخفف آرم قیمت(ریال) خرید
استانداردهای کمیته تکنولوژی اطلاعات Joint Technical Committee 1 JTC1 500,000
استانداردهای ایمنی Underwriters Laboratories (Standard for safety) UL 500,000
استانداردهای تولیدکنندگان مبدل های حرارتی آمریکا Tubular Exchanger Manufacturers Association TEMA 500,000
استانداردهایصنعت کاغذ و کارتن Technical Association of the Pulp and Paper Industry TAPPI 500,000
استانداردهای پوشش و روکشش های محافظتی مانند رنگ و ... Society for Protective Coatings SSPC 500,000
استانداردهای مهندسین خودروسازی و هوا و فضا Society of Automotive Engineers SAE 500,000
استانداردهای جوشکاری مقاومت Resistance Welding Manufacturing Alliance RWMA 500,000
استانداردهای لوله های پلاستیکی آمریکا Plastic Pipe Institute PPI 500,000
استانداردهای چتر نجات Parachute Industry Association PIA 500,000
استانداردهای لوله Pipe Fabrication Institute PFI 500,000
استانداردهای ایمنی و بهداشت شغل OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT OSHA 500,000
استانداردهای کارخانه اپل ADAM OPEL AG OPEL 500,000
استانداردهای حمل و نقل آمریکا National Transportation Communications for ITS Protocol NTCIP 500,000
استانداردهای صنایع غذایی NSF International NSF 500,000
استانداردهای انجمن سیالات National Fluid Power Association NFPA 500,000
استانداردهای تجهیزات و وسائل مهار آتش National Fire Protection Association NFPA 500,000
استانداردهای تولید کنندگان وسائل برقی National electrical manufacturers association NEMA 500,000
استانداردهای خوردگی آمریکا NACE International NACE 500,000
استانداردهای تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات Manufacturers Standardization Society MSS 500,000
استانداردهای نظامی آمریکا(DOD) Military standard MIL 500,000
اول 1 2 3 4 5 آخر