کارگاه های آموزشی شرکت

کارگاه آموزشی کاملاً کاربردی برنامه نویسی تحت وب ASP.NET

مدرس دوره: مهندس  سید علی احمدی

 

روز و ساعت برگزاری دوره: پنجشنبه ها ساعت 12-9

کارگاه آموزشی کاملاً کاربردی برنامه نویسی تحت ویندوز باC#.NET

مدرس دوره:  مهندس مهدی اسلامی

 

روز و ساعت برگزاری دوره: جمعه ها ساعت 12-9