مجوزها و تقدیرنامه های شرکت


مجوز شورای عالی انفورماتیکمجوز سازمان نظام صنفی رایانهگواهی ایزو 27001گواهی ایزو 10002ایزو 9001پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعاتلیست پرسنل مجاز به فعالیت در مدیریت امنیت اطلاعاتلوح تقدیر استانداری استان خوزستانتندیس پنجمین نمایشگاه صنعت نفتجواز تاسیس صنعت معدن تجارتتایید مهندسی عمومی و آرشیوتایید کنترل تولید و OCRتایید MISتایید IT Desktop ، صورت جلسات ، آرشیو روزنامه ها و روابط عمومیتقدیر نامه شرکت پتروشیمی فن آورانتقدیر نامه شرکت پتروشیمی فن آوران-پشتیبانی MISگواهی شرکت در کنفرانس بین المللی INOTEX